CMIP6不同分辨率全球气候模式对中国降水模拟能力评估
胡一阳, 徐影, 李金建, 韩振宇
Evaluation on the performance of CMIP6 global climate models with different horizontal resolution in simulating the precipitation over China
HU Yi-Yang, XU Ying, LI Jin-Jian, HAN Zhen-Yu
气候变化研究进展 . 2021, (6): 730 -743 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2021.005

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn