Climate comfort distribution, change and projection in Yunnan province
Jian-Qin ZHOU, Wei HUANG, Yong ZHU, Meng LI, Bo-Tao ZHOU
Climate Change Research . 2018, (2): 144 -154 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2017.065

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd