ISSN 1673-1719
CN 11-5368/P
     Editorial Board
 

The 6h Editorial Committee of Climate Change Research

Advisors

AN Zhi-Sheng  CHEN Yi-Yu  CHENG Guo-Dong  DING Zhong-Li  LIU Chang-Ming  MA Zong-Jin  

REN Zhen-Hai  SUN Hong-Lie  Teng Teng  ZHANG Xin-Shi  ZHOU Xiu-Ji

 

Editor in Chief

QIN Da-He

 

Associate Editor in Chief

YU Ru-Cong  CHAO Qing-Chen  SONG Lian-Chun  LUO Yong  DING Yi-Hui  PAN Jia-Hua  ZHANG Xiao-Ye  

SHEN Yong-Ping  WANG Xiao-Ling (Executive)


 

Members

BIAN Jian-Chun  CAI Rong-Shuo  CHEN Ying  CHEN Fa-Hu  CHEN Wen-Ying  CHEN Zhen-Lin  CUI Peng  

DENG Mao-Zhi  DING Yong-Jian  DONG Wen-Jie  DU Yao-Dong  GAO Yun  GAO Qing-Xian  GENG Yong  

GU A-Lun  HU Xiu-Lian  HUANG Lei  HUANG Yao  JIANG Zhi-Hong  JIANG Tong  KANG Shi-Chang  

LI YU-E  LIU Bin  LIU Hong-Bin  LIU Qiang  LYU Xue-Du  MA Yao-Ming  PANG Jun  PIAO Shi-Long  

REN Guo-Yu  SHI Pei-Jun  SUN Ying  WANG Bin  WANG Dong-Xiao  XIA Jun  XIA Shang  XIAO Zi-Niu   

XU Yin-Long  XIAO Cun-De  XU Hua-Qing  XU Xiao-Bin  YAO Tan-Dong  YU Hong-Yuan  YUAN Jia-Shuang  

ZENG Xiao-Dong  ZHAI Pan-Mao  ZHANG Qiang  ZHANG De-Er  ZHANG Jian-Yun  ZHANG Ren-He  

ZHANG Xiao-Quan  ZHAO Chun-Yu  ZHENG Yan  ZHOU Bo-Tao  ZHOU Guang-Sheng  ZHOU Ling-Xi  

ZHOU Tian-Jun  ZHOU Xiao-Nong  ZHU Jian-Hua  ZHU Song-Li  ZHUANG Gui-Yang  ZOU Ji  


 

Young Editorial Members

CHEN Min-Peng  CHENG Kun  CUI Hui-Juan  GU Bai-He  HU Shan  HUA Jun-Yi MA Xin  TIAN Zhi-Yu  WANG Ke  

WANG Yu  WU Bo  XIANG Hao  YANG Xiu  YANG Yuan-Jian  ZHANG Ying  ZHU Lei  ZHU Zai-Chun


2014-07-28 Visited: 21291
 
京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd