ISSN 1673-1719
CN 11-5368/P
     Editorial Board
 

The 5h Editorial Committee of Climate Change Research

Advisors

AN Zhi-Sheng  CHEN Yi-Yu  CHENG Guo-Dong  DING Zhong-Li  LIU Chang-Ming  MA Zong-Jin  

REN Zhen-Hai  SUN Hong-Lie  Teng Teng  ZHANG Xin-Shi  ZHOU Xiu-Ji

 

Editor in Chief

QIN Da-He

 

Associate Editor in Chief

YU Ru-Cong  SONG Lian-Chun  LUO Yong  DING Yi-Hui  LIN Er-Da  PAN Jia-Hua  ZHANG Xiao-Ye  

SHEN Yong-Ping  WANG Xiao-Ling(Executive)

 

Members

CAI Rong-Shuo  CHAO Qing-Chen  CHEN Ying  CHEN Fa-Hu  CHEN Hong-Bin  CHEN Wen-Ying  

CHEN Zhen-Lin  CUI Peng  DENG Mao-Zhi   DING Yong-Jian  DONG Wen-Jie  DU Yao-Dong  

GAO Yun   GAO Qing-Xian  HU Xiu-Lian  HUANG Yao  JIANG Zhi-Hong  JIANG Tong  KANG Shi-Chang  

LI YU-E  LIU Bin  LIU Hong-Bin  LIU Qiang  LYU Xue-Du  MA Yao-Ming  PIAO Shi-Long REN Guo-Yu  

SHI Pei-Jun  SUN Ying  WANG Bin  WANG Dong-Xiao  WANG Yi  XIA Jun  XIA Shang  XIAO Zi-Niu  

XIAO Cun-De  XU Hua-Qing  XU Xiao-Bin  YAO Tan-Dong  YU Hong-Yuan  ZENG Xiao-Dong  

ZHAI Pan-Mao  ZHANG Qiang  ZHANG De-Er  ZHANG Jian-Yun  ZHANG Ren-He  ZHANG Xiao-Quan  

ZHAO Chun-Yu  ZHENG Yan  ZHOU Bo-Tao  ZHOU Guang-Sheng  ZHOU Ling-Xi  ZHOU Tian-Jun  

ZHOU Xiao-Nong  ZHU Song-Li  ZHUANG Gui-Yang  ZOU Ji  

 

Young Editorial Members

CHEN Min-Peng  CHENG Kun  CUI Hui-Juan  GU Bai-He  MA Xin  WANG Ke  WANG Yu  WU Bo  XIANG Hao  

YANG Xiu  YANG Yuan-Jian  ZHANG Ying  ZHU Lei

2014-07-28 Visited: 17915
 
京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd