IPCC国家温室气体清单指南精细化的主要内容和启示
朱松丽, 蔡博峰, 朱建华, 高庆先, 张称意, 于胜民, 方双喜, 潘学标
The main content and insights of 2019 refinements to IPCC 2006 Guidelines
Song-Li ZHU, Bo-Feng CAI, Jian-Hua ZHU, Qing-Xian GAO, Cheng-Yi ZHANG, Sheng-Min YU, Shuang-Xi FANG, Xue-Biao PAN
气候变化研究进展 . 2018, (1): 86 -94 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2017.146

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn