IPCC第五次评估报告第二工作组报告中国引文计量分析
郑秋红, 王小玲, 吴灿, 李婧华, 徐雨晴
Chinese Citation Analysis of IPCC WGII AR5 Report
Zheng Qiuhong, Wang Xiaoling, Wu Can, Li Jinghua, Xu Yuqing
气候变化研究进展 . 2014, (3): 208 -210 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-1719.2014.03.009

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn