CMIP5模式对中国地区气温模拟能力评估与预估
张艳武, 张莉, 徐影
Simulations and Projections of the Surface Air Temperature in China by CMIP5 Models
Zhang Yanwu, Zhang Li, Xu Ying
气候变化研究进展 . 2016, (1): 10 -19 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2015.113

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn