IPCC AR6报告关于气候恢复力发展的解读
张百超, 庞博, 秦云, 韩振宇, 陆波
Interpretation of Climate Resilient Development in IPCC AR6 WGII
ZHANG Bai-Chao, PANG Bo, QIN Yun, HAN Zhen-Yu, LU Bo
气候变化研究进展 . 2022, (4): 460 -467 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2022.080

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn