RCPs情景下汉江流域未来极端降水的模拟与预估
张奇谋,王润,姜彤,陈松生
Projection of extreme precipitation in the Hanjiang River basin under different RCP scenarios
Qi-Mou ZHANG,Run WANG,Tong JIANG,Song-Sheng CHEN
气候变化研究进展 . 2020, (3): 276 -286 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2019.050

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn