CMIP6云反馈模式比较计划(CFMIP)概况与评述
李立娟,郭准
Short commentary on CMIP6 Cloud Feedback Model Intercomparison Project (CFMIP)
Li-Juan LI,Zhun GUO
气候变化研究进展 . 2019, (5): 465 -468 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2019.083

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn