CMIP6二氧化碳移除模式比较计划(CDRMIP)概况与评述
纪多颖,张倩,骆祉丞,陈扬馨
Short commentary on CMIP6 Carbon Dioxide Removal Model Intercomparison Project (CDRMIP)
Duo-Ying JI,Qian ZHANG,Zhi-Cheng LUO,Yang-Xin CHEN
气候变化研究进展 . 2019, (5): 457 -464 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2019.088

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn