Coincidence Probability of Urban Rainstorm in Bengbu and Flood in the Upper Reaches of Huaihe River Under Climate Change
Lu Guihua, Zhang Yazhou, Xiao Heng, Liu Zhiyu, Hu Jianwei, Wu Zhiyong
Climate Change Research . 2015, (1): 31 -37 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-1719.2015.01.005

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd