Temporal and Spatial Variation of Exposure and Vulnerability of Flood Disaster in China
Wang Yanjun, Gao Chao, Wang Anqian, Wang Yuyan, Zhang Feiyue, Zhai Jianqing, Li Xiucang, Su Buda
Climate Change Research . 2014, (6): 391 -398 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-1719.2014.06.001

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd