Streamflow variation in the eastern Pamirs and its response to climate change
SHANG Hua-Ming, FAN Yu-Ting, ZHANG Rui-Bo, YU Shu-Long, ZHANG Tong-Wen, WEI Wen-Shou, Liu Wei-Ping
Climate Change Research . 2021, (3): 352 -360 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2020.042

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd