Analysis of the changes in debris flow hazard in the context of climate change
XU Li, LI Qian, WANG Ying, HUANG Jing-Ling, XU Ying-Jun
Climate Change Research . 2020, (4): 415 -423 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2020.004

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd