Spatial-temporal change features of impervious surface and its effect on land surface temperature from 1984 to 2014 in Beijing
Jia-Le ZHANG,Zhi-Hua PAN,Wen-Hui KUANG,Yu-Ying PAN,Guo-Lin HAN,Jia-Lin WANG,Na HUANG,Zi-Yuan ZHANG,Wen-Juan YIN
Climate Change Research . 2020, (3): 296 -305 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2019.084

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd