Long-term runoff change trend of Yalong River basin under future climate change scenarios
Li-Jun DONG,Xiao-Hua DONG,Qiang ZENG,Chong WEI,Dan YU,Hui-Juan BO,Jing GUO
Climate Change Research . 2019, (6): 596 -606 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2018.176

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd