The roadmap of China’s national carbon emission trading scheme
Ji ZOU,Qi-Min CHAI,Ji CHEN,Sha FU,Xing-An GE,Min HU,Ang LI,Dan-Ni LIN,Yin LIN,Dong-Hui LIU,Jun-Ling LIU,Shuang LIU,Yue QI,Ke WANG,Shu WANG,Jun-Jie ZHANG
Climate Change Research . 2019, (3): 217 -221 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2019.002

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd