Construction and analysis of annual precipitation series from 1901 to 2017 in Zhejiang province
Jing-Jing XIAO, Zheng-Quan LI, Fen-Fen GUO, Yi-Ping YAO, Hao MA, Kuo WANG, Quan-Pei WEN
Climate Change Research . 2018, (6): 553 -561 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2018.019

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd