CMIP5-based threshold-crossing times of 1.5℃ and 2℃ global warming above pre-industrial levels
Meng-Zi ZHOU,Guang-Sheng ZHOU,Xiao-Min LYU,Li ZHOU,Yu-He JI
Climate Change Research . 2018, (3): 221 -227 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2017.230

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd