Changes in the structure of summertime precipitation in South China during 1961-2010
Hui LI,Shun-Wu ZHOU,Er LU,You-Shan JIANG,Yun-Peng ZHANG
Climate Change Research . 2018, (3): 247 -256 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2017.210

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd