Projection of population and economy in the Belt and Road countries (2020‒2060)
Tong JIANG, Yan-Jun WANG, Jia-Shuang YUAN, Ying CHEN, Xiang GAO, Cheng JING, Guo-Fu WANG, Xian-Hua WU, Cheng-Yi ZHAO
Climate Change Research . 2018, (2): 155 -164 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2017.177

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd