ACCMIP全球模式对中国地面PM2.5浓度模拟能力评估
吴婕, 徐影, 周波涛
The Evaluation of Surface PM2.5 Concentration over China Based on ACCMIP Models
Wu Jie, Xu Ying, Zhou Botao
气候变化研究进展 . 2016, (4): 268 -275 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2015.188

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn