IPCC第五次评估报告关于气候变化影响的检测和归因主要结论的解读
苏布达, 王腾飞, 尹宜舟
Interpretation of the IPCC Fifth Assessment Report on Detection and Attribution of Observed Impacts
Su Buda, Wang Tengfei, Yin Yizhou
气候变化研究进展 . 2014, (3): 203 -207 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-1719.2014.03.008

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn