CMIP5全球气候模式对中国地区降水模拟能力的评估
陈晓晨, 徐影, 许崇海, 姚遥
Assessment of Precipitation Simulations in China by CMIP5 Multi-models
Chen Xiaochen, Xu Ying, Xu Chonghai, Yao Yao
气候变化研究进展 . 2014, (3): 217 -225 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-1719.2014.03.011

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn