IPCC第五次评估报告第一工作组报告的亮点结论
秦大河, Thomas Stocker, 259名作者和TSU(驻伯尔尼和北京)
Highlights of the IPCC Working Group I Fifth Assessment Report
Qin Dahe, Thomas Stocker, 259 Authors and TSU (Bern & Beijing)
气候变化研究进展 . 2014, (1): 1 -6 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-1719.2014.01.001

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn