IPCC AR6报告解读:地下水
刘俊国, 孟莹, 张学静
Interpretation of IPCC AR6 report: groundwater
LIU Junguo, MENG Ying, ZHANG Xue-Jing
气候变化研究进展 . 2022, (4): 414 -421 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2022.036

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn