CMIP6模式对青藏高原东坡暖季降水的模拟评估
张歆然, 陈昊明
Assessment of warm season precipitation in the eastern slope of the Tibetan Plateau by CMIP6 models
ZHANG Xin-Ran, CHEN Hao-Ming
气候变化研究进展 . 2022, (2): 129 -141 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2021.059

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn