IPCC AR6报告解读:人类活动对气候系统的影响
胡婷, 孙颖
Interpretation of IPCC AR6 on human influence on the climate system
HU Ting, SUN Ying
气候变化研究进展 . 2021, (6): 644 -651 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2021.205

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn