IPCC AR6报告解读:水循环变化
姜大膀, 王娜
Water cycle changes: interpretation of IPCC AR6
JIANG Da-Bang, WANG Na
气候变化研究进展 . 2021, (6): 699 -704 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2021.160

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn