IPCC《气候变化与土地特别报告》解读
黄磊, 王长科, 巢清尘
Interpretation of IPCC special report on climate change and land
Lei HUANG, Chang-Ke WANG, Qing-Chen CHAO
气候变化研究进展 . 2020, (1): 1 -8 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2019.279

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn